Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeniniø tinklapiø portalas
   NAUJIENOS
   APIE MUS
   PASLAUGOS
   GALERIJA
   MIESTELIO ISTORIJA
   LANKYTINOS VIETOS
   KAINOS
   KONTAKTAI
   Administracija
  Rambyno kalnas2


Šventasis kalnas apipintas legendomis ir padavimais. Pasak jų, šį kalną laimino ir saugojo pats dievas Perkūnas ir deivė Laima. Viduramžiais kryžiuočiai, puldinėdami šį kraštą, prievarta bruko žmonėms savo tikėjimą, o senąjį visaip stengėsi išplėšti iš lietuvių širdžių. Nors lietuviai krikščionių tikybą ir priėmė, slapta ir toliau tebegarbino senuosius savo tėvų dievus, nešė jiems aukas ant paties Perkūno atgabento didžiojo akmens, gėrė ant kalno vandenį ir mazgojosi juo, kad sveiki išliktų. Kartu su kryžiuočiais atkeliavę svetimtaučiai nežinojo mūsų krašto dievų ir jų šventovių. Taip buvo pasikėsinta ir į šventąjį Rambyno kalno akmenį. Išsipildė vaidilų pranašystė, kad ištiksianti didelė nelaimė visą kraštą, jei žmonės išdrįsią tą akmenį pajudinti. Taip netekęs savo sergėtojų keliskart Nemuno upėn griuvo Rambynas, karus ir marus kentė šio krašto žmonės.
Ši vieta garsi ir nuo XIX amžiaus pabaigos švenčiamomis Joninėmis. Tuomet šviesuolių – Vydūno, M. Jankaus - organizuojama šventė buvo ypač pakylėta ir persmelkta vis dar gyva pagoniška dvasia.

Dabar labiausiai eroduojanti kalno dalis sutvirtinta, kalno apsaugai nuo erozijos ir patogiam nulipimui prie Nemuno pastatyti laiptai.